• BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
BRUSKOVÉ - ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ SKAUTI V BRUSELU
Tábor
Nejbližší akce

oddílová výprava
2020-01-10 ↔ 2020-01-12

oddílová výprava
2020-02-07 ↔ 2020-02-09

družinové výpravy
2020-03-13 ↔ 2020-03-15

Všechny chystané akce si můžeš prohlédnout v kalendáři akcí.

Družinové schůzky

Desatero hlídky

 1. Hlídá vždy jedna celá družina. Družiny se střídají podle rozvrhu vyvěšeného na nástěnce; hlídku také každé ráno oznámí vedoucí na ranním nástupu.
 2. Rádce hlídající družiny v poledním klidu nebo večerním volnu přijde za vedoucím tábora a společně domluví, v jakém pořadí a v kterých hodinách budou jednotliví členové družiny v noci hlídat.
 3. Družina, která má v noci hlídku, ve večerním volnu připraví slavnostní oheň - uklidí prostor kolem ohniště či v kouřovém tee-pee, postaví slavnostní oheň a připraví dostatek dřeva na přikládání.
 4. Hlídka není vidět ani slyšet, ale vidí a slyší! Má u sebe baterku, ale svítí s ní pouze ve velmi nutných případech.
 5. Hlídka u sebe má píšťalku, kterou v případě napadení tábora podvratnými živly dá pokyn k obraně tábora.
 6. Hlídka doprovází náměsíčné spolutáborníky na latrýnu a pak je vrací do jejich spacáků.
 7. Poslední hlídající v osobním volnu vyhledá jednoho z kuchařů a vyžádá si pokyny k rannímu zatopení pod kotly. K zatopení si ve večerním volnu připraví dřevo.
 8. Hlídka v žádném případě neseká, neštípe ani neřeže dřevo ani nedělá žádnou jinou hlasitou činnost.
 9. Poslední hlídající informuje deset minut před budíčkem hlavního vedoucího, že má ukončit meditaci o zítřejším počasí. Probere-li hlavního vedoucího z meditace dostatečně šetrně, nemusí na rozcvičku (ale doplní v umývárce pitnou vodu a pomáhá s přípravou snídaně). Vytrhne-li hlídka svým hlučným chováním (kromě oznámení útoku na tábor) hlavního vedoucího z jeho meditací o zítřejším počasí předčasně či nešetrně, hodí se ráno dobrovolně do řeky.
 10. Usne-li hlídající během své hlídky, hodí se ráno dobrovolně do řeky.
GeekOn © 2011 | XHTML valid