• BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
BRUSKOVÉ - ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ SKAUTI V BRUSELU
O nás
Nejbližší akce

oddílová výprava
2020-01-10 ↔ 2020-01-12

oddílová výprava
2020-02-07 ↔ 2020-02-09

družinové výpravy
2020-03-13 ↔ 2020-03-15

Všechny chystané akce si můžeš prohlédnout v kalendáři akcí.

Družinové schůzky

Historie oddí­lu

První­ období­ od jara do léta 2006 bylo určitým zkoumání­m terénu. Konaly se dvě jednodenní­ výpravy do lesů v okolí­ Bruselu a celoví­kendová vodácká výprava. Výprav se v této době účastnilo přes dvacet dětí­ ve věku od 7 do 15 let. Oddí­l vedl v té době Pepa.

Druhé obdobíZa druhé období­ lze označit dobu od podzimu 2006 do léta 2007. Záhy se ukázalo, že věkové rozpětí­ členů oddí­lu je pří­liš velké: děti okolo 10 let mají­ úplně jiné zájmy než mládež okolo 15 let. Proto byla v listopadu 2007 uspořádána roverská čajovna pro zhruba patnáct teenagerů ve věku okolo 15 let ve snaze podní­tit jejich aktivní­ činnost ve formě roverského kmene, což se nakonec z různých důvodů nepodařilo. Od začátku roku 2007 tedy chodily do oddílu již jen děti do 13 let, naví­c jsme se jednou až dvakrát za měsí­c začali scházet v klubovně. Celý rok běžela celoroční­ etapová hra na keltské motivy, která vyvrcholila v červnu 2007 hledání­m keltského pokladu. Celkem bylo v tomto období­ uspořádáno bylo šest výprav od pátku do neděle a dvě jednodenní­ akce. Oddí­l v tomto období­ vedli Pepa, Borůvka, Radoš, Michal a Monika. Od ledna 2007 se zapojil do vedení­ Prusí­k, jediný vedoucí­ z řad rodičů. Od března 2007 se pak přidali Tinka a Jirka.

Třetí obdobíTřetí­m období­m je doba od podzimu 2007 do léta 2008, se čtyřmi celoví­kendovými a pěti jednodenní­mi výpravami. Celoroční­ hra byla inspirována pří­během spisovatele Otfrieda Preusslera o mlynářském učni Krabatovi a jeho zážitcí­ch. Tým vedoucí­ch v tomto období­ tvoří­ Pepa, Tinka, Jirka, Prusí­k, Ester a od února 2008 i Jezevec.

Pepa, pracující pro Komisi EU, musel v souvislosti s českým předsednictvím odjet v zimě roku 2008 do Prahy. Tince a Jirkovi se narodil Maxík, starost o malé miminko jim zabrala samozřejmě spoustu jejich času. Jezevec se vrátil zpět do ČR. Nezbyl tím pádem téměř nikdo, kdo by mohl oddíl vést v další sezóně. Na podzim roku 2008 však naštěstí do Bruselu přijeli Tawi a Pižin, kteří se skautingu věnovali v ČR a chtěli v této činnosti pokračovat i v Belgii.


Čtvrté obdobíMísto plánovaného ukončení činnosti oddílu tak začalo čtvrté období. Tým vedení doplnili Libor, Roxy, Lasička a Markéta, v rámci svých možností pomáhají i Tinka, Jirka, Martina a Roman. Na chystání činnosti oddílu se podílejí i rádci Taťka, César, Žabák a Matúš. Tawi přišla s nápadem přijmout do oddílu i děti od pěti do osmi let, vznikla tak družina vlčat a světlušek. Na výlety a akce pořádané přibližně v měsíčním intervalu tak chodilo více než dvacet dětí. Celoroční hra byla motivovaná příběhem Dobrodruha, kterému jsme pomáhali najít ztracené části mapy po celé Evropě. Po nalezení všech částí a jejím sestavení nás mapa dovedla k velkému pokladu.

V roce 2010 se Tawi vrátila dokončit své studium v Paříži a Pižin odjel pracovat zpět do ČR. Přestože jezdiili na většinu výprav, řídit činnost celého oddílu už nemohli, proto se vedení ujal Libor, podporovaný Sašou, Markétou, Lasičkou a Pepou. Postupně se přidávali další vedoucí - Víťa, Zatto, Roland, Přemek, Martin a z Afriky navrátivší se Radoš. Společně s dětmi v průběhu roku cestují pomocí kouzelného pláště v čase, a to jak do historie, tak i do budoucnosti, aby tam získali ingredience potřebné k přípravě kouzelného lektvaru. Na závěrečné výpravě se podařilo lektvar společnými silami uvařit a vymírající koně na celém světě zachránit.

O oddíl jeví stále větší zájem děti i dospělí. Během školního roku 2010/11 se na přípravě programu podílí až 13 vedoucích a členskou základnu tvoří přibližně 30 skautek/skautů a 10 světlušek/vlčat. Proto jsme zavedli klasický skautský družinový systém - děti jsme rozdělili do 4 družin, z nichž každá má svého rádce a jednoho nebo dva podrádce z řad dětí a dva přidělené dospělé vedoucí. Na jaře 2011 se začínají konat první pravidelné družinové schůzky v klubovně SKM na rue Jenneval 10. Již na konci tohoto období plánujeme změny ve struktuře Brusku a v organizaci jeho vedení.


V pátém období naší historie, kdy se vedení oddílu ujal opět Pepa, začínáme fungovat stále více jako skutečný skautský oddíl. Každý vedoucí dostává na starost určitou oblast, za kterou je zodpovědný.  Zavádíme bodování jednotlivců a kromě družinového systému rozjíždíme také systém nováčkovských zkoušek a odborek. Pátečních družinových schůzek se účastní vždy 2 družiny skautů a skautek; světlušky a vlčata mají schůzky zlvášť. A při tom všem se snažíme přežít na pustém ostrově, u kterého jsme shodou okolností nedávno ztroskotali......

Jaké jsou naše cíle a plány? Rozhodli jsme se řádné zaregistrovat náš oddíl u některé ze skautských organizací a dokonce uvažujeme o pořádání našeho prvního tábora v létě 2012!

 

GeekOn © 2011 | XHTML valid