• BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
 • BruSk
BRUSKOVÉ - ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ SKAUTI V BRUSELU
O nás
Nejbližší akce

Výprava celooddílová
2021-01-15 ↔ 2021-01-17

Výpravy družinové nebo oddílová
2021-02-05 ↔ 2021-02-07

Výpravy družinové
2021-03-12 ↔ 2021-03-14

Všechny chystané akce si můžeš prohlédnout v kalendáři akcí.

Družinové schůzky

Vlčušky družinovka
2021-03-06 ↔ 2021-03-06

Vlčušky družinovka
2021-05-01 ↔ 2021-05-01

Vlčušky družinovka
2021-06-26 ↔ 2021-06-26

O nás

Jsme BRUselští SKauti, tedy česko-slovenský skautský oddíl BRUSK, působící v belgickém hlavním městě. Naším cílem je, mimo jiné, v cizojazyčném prostředí vytvářet prostor k setkávání dětí z obou republik a učit se žít podle základních skautských principů.

Chodí k nám děti od 6 let, které tvoří s vedoucími partu kamarádů a podnikají společně věci všední i nevšední. Základem naší činnosti jsou páteční družinové schůzky v klubovně a víkendové oddílové výpravy do přírody. 14-tidenní letní tábor je pak vrcholnou oddílovou akcí, která zakončuje celý skautský rok.

Proč byl oddí­l založen?

Podle Pepy byl oddí­l založen ze tří­ pohnutek: Nejdůležitější­ byla jeho chuť dát dětem ze zdejší­ch českých a slovenských rodin možnost podnikat nevšední­ akce uprostřed party svých vrstevní­ků. Druhým podnětem bylo konkrétní­ přání­ jedné maminky, aby se takové pravidelné akce pro děti konaly. Třetí­m důvodem pak byla předem přislí­bená záštita ze strany Slovenské katolické misie působí­cí­ v Bruselu.

Řád Brusků

(usnesený oddílovým sněmem na Třístromkové hoře dne 12. 2. 2012)

 1. Chovám se kamarádsky.

 2. Neubližuji ostatním ani přírodě.

 3. Pomáhám ostatním.

 4. Řídím se pokyny vedoucích a rádců.

 5. Dodržuji oddílové signály.

 6. Neruším, když mluví jiný Brusk.

 7. Nemluvím sprostě.

 8. Nelezu do cizích věcí bez souhlasu jejich majitele.

Tresty při porušení řádu Brusků

 1. Napomenutí: Budu chvíli mlčet a zamyslím se nad sebou.

 2. Udělám tolik kliků nebo dřepů, kolik určí vedoucí.

 3. Jsem vyloučen/a z aktivity oddílu a jdu do kouta nebo za strom, jak určí vedoucí.

 4. Černá skříňka.

 5. Černá karta.

 

GeekOn © 2011 | XHTML valid